President
Photo Name Contact No Email id
C R Praphulkrishnan 9745334700 praphul.krishnan@yahoo.in
General Secretary
Photo Name Contact No Email id
P Shyam Raj 9400050608 shyamrajvellakkayam@gmail.com
K Ganesh 9048665944 kganeshclt@gmail.com
Vice-President
Photo Name Contact No Email id
E P Nandakumar 9847444322 nandakumar322@gmail.com
J R Anuraj 9567811181 jr.anuraj11@gmail.com
BL Ajesh 9447174777 blajeshbjp@gmail.com
Akhil Raveendran 9207927035 akhilvedha899@gmail.com
Secretary
Photo Name Contact No Email id
Dinil Dineesh 9946044944 dinilbjym3@gmail.com
BG Vishnu 8089697081 vishnubg@gmail.com
Sithu Krishnan 9645282529 sithukrishnan@gmail.com
Shine Nediyirippil 9846752160 shine.syndhavam@gmail.com
Treasurer
Photo Name Contact No Email id
Anoop K 9496972293 anoopkanchiramannil@gmail.com
Media Cell Convenor
Photo Name Contact No Email id
C S Chandrakiran 9847551549 chandrakirann@gmail.com
IT & Social Media Convenor
Photo Name Contact No Email id
ABHILASH AYODHYA 8086377711 abhilashayodhya@gmail.com
Women Cell Coordinator
Photo Name Contact No Email id
NP Shiga 9746784802 shigarema@gmail.com